Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 12:50
kontakt
ALTA

Komunikaty

26/04/24 00:02 ALTA: ALTA
31/01/24 15:19 ALTA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024r.
29/12/23 15:20 ALTA: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna i określenie wartości godziwej nowo utworzonych udziałów.
18/12/23 17:37 ALTA: Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
23/11/23 17:10 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
09/11/23 09:51 ALTA: Asymilacja akcji serii G z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oraz wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego
08/11/23 12:48 ALTA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii G po asymilacji.
07/11/23 17:18  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALTA S.A.
19/10/23 19:00 ALTA: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii G i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki
27/09/23 20:33 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
16/08/23 17:11 ALTA: Wybór członka Zarządu Spółki
17:07 ALTA: Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.
17:01 ALTA: Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
28/07/23 06:45  brak uprawnień Alta kontynuuje projekt Miasteczko Siewierz Jeziorna; szuka też nowych inwestycji (wywiad)
28/06/23 15:38 ALTA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 28.06.2023r.