Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 15:17
kontakt
ALIOR

Komunikaty

17/07/24 16:42 ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 17 lipca 2024 r.
16:37 ALIOR BANK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 17 lipca 2024 roku
16:34 ALIOR BANK S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
16/07/24 17:54 ALIOR BANK S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
15/07/24 17:33 ALIOR BANK S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
04/07/24 19:27  brak uprawnień Alior koryguje w dół koszt zw. z modyfikacją umów z tytułu wakacji kredytowych do 86 mln zł
19:15 ALIOR BANK S.A.: Zdarzenie wpływające na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w II kwartale 2024 r. - aktualizacja
02/07/24 18:30  brak uprawnień GPW: Komunikat - ALIOR BANK S.A.
18:17  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki ALIOR BANK S.A.
27/06/24 15:13 ALIOR BANK S.A.: Rozliczenie emisji obligacji serii O
21/06/24 12:43  brak uprawnień Alior Bank Oddział w Rumunii ma umowę sprzedaży portfela kredytów o wartości ok. 84,5 mln zł
09:44  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii O spółki ALIOR BANK
19/06/24 14:03 ALIOR BANK S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. na wniosek Akcjonariusza Banku
11/06/24 15:34  brak uprawnień Alior Bank przeprowadzi emisję obligacji do 550 mln zł, pierwotnie zakładano 400 mln zł
15:16 ALIOR BANK S.A.: Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji