Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 03:51
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

09/05/24 10:05  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (6/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
06/05/24 19:36 Arts Alliance S.A.: Zawarcie porozumienia dotyczącego wzajemnej współpracy z Akceleratorem ACCELPOINT
22/04/24 18:09 Arts Alliance S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2024 r.
18:05  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (5/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2024 roku
18/04/24 18:11  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (4/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r.
15/04/24 14:54  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
26/03/24 18:24 Arts Alliance S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2024 roku
18:15  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (2/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 22 kwietnia 2024 r.
20/03/24 18:20  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (1/2024) Raport roczny za 2023 rok
11/12/23 15:45 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania przez nowego Akcjonariusza
15:42 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza
01/12/23 07:54 Arts Alliance S.A.: Zbycie akcji Medard S.A.
16/11/23 17:46  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (12/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023-2024
14/11/23 18:48  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (11/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
10/11/23 09:47  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (10/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku