Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 13:24
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

01/12/22 18:14 Arts Alliance S.A.: Zawarcie porozumienia o wzajemnej współpracy z ARP Games
28/11/22 10:50  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (9/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
10/11/22 18:16  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (8/2022) Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
17/08/22 20:13 Arts Alliance S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
12/08/22 13:25  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (7/2022) Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
16/05/22 12:07  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (6/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
06/05/22 19:37  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku
21/04/22 07:18 Arts Alliance S.A.: Zawarcie listu intencyjnego wobec 50% współfinansowania gry
19/04/22 16:46 Arts Alliance S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2022 roku
16:42  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (4/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2022 roku
23/03/22 14:33 Arts Alliance S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2022 roku
14:28  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (3/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 19 kwietnia 2022 r.
21/03/22 14:13  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (2/2022) Raport roczny za 2021 rok
10/03/22 18:58 Arts Alliance S.A.: Nabycie akcji w spółce Arts Alliance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
02/03/22 20:05 Arts Alliance S.A.: Zawarcie umowy nabycia akcji spółki Medard S.A.