Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:55
kontakt
7LEVELS

Komunikaty

15/04/24 19:27  brak uprawnień 7LEVELS SA (7/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
27/03/24 15:40 7LEVELS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2024 roku
15:31  brak uprawnień 7LEVELS SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 kwietnia 2024 roku
21/03/24 10:36 7LEVELS S.A.: Wyznaczenie daty premiery oraz ustalenie ceny gry Football Cup 2024 na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki
20/03/24 17:44  brak uprawnień 7LEVELS SA (5/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2023
22/02/24 12:51  brak uprawnień 7LEVELS SA (4/2024) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
21/02/24 12:42 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19/02/24 18:07 7LEVELS S.A.: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwał dotyczących wyrażenia zgody na emisję akcji serii F
16:09 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12:29 7LEVELS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/02/24 13:54  brak uprawnień 7LEVELS SA (3/2024) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki
07/02/24 15:38 7LEVELS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania trzech gier na platformie PlayStation VR2 na konsoli PlayStation 5.
29/01/24 10:31 7LEVELS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej w zakresie wydania gry Fight Legends: Fighting Games na konsolę Nintendo Switch.
26/01/24 12:04  brak uprawnień 7LEVELS SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 14:32  brak uprawnień 7LEVELS SA (1/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E