Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 22:56
kontakt
7FIT

Komunikaty

25/06/24 21:58 7FIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 25.06.2024 roku
21:50 brak uprawnień 7FIT SA (7/2024) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
21:46 brak uprawnień 7FIT SA (6/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A. w dniu 25.06.2024 r.
29/05/24 13:23 brak uprawnień 7FIT SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.06.2024 r.
13:21 brak uprawnień Zarząd 7Fit rekomenduje wypłatę 0,14 zł dywidendy na akcję
13:15 7FIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.06.2024 r.
13:06 7FIT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r.
15/05/24 21:35 brak uprawnień 7FIT SA (4/2024) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za I kwartał 2024 roku
15/04/24 21:42 brak uprawnień 7FIT SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 13:20 brak uprawnień 7FIT SA (2/2024) Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2023 rok
26/01/24 11:28 brak uprawnień 7FIT SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 19:33 brak uprawnień 7FIT SA (12/2023) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za III kwartał 2023 roku
13/09/23 18:36 brak uprawnień 7FIT SA (11/2023) Zmiana statutu Spółki oraz zmiana siedziby Spółki
14/08/23 19:49 brak uprawnień 7FIT SA (10/2023) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za II kwartał 2023 roku
25/05/23 21:22 7FIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 25.05.2023 roku