Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 00:30
kontakt
4MOBILITY

Komunikaty

26/01/22 20:07  brak uprawnień 4MOBILITY SA (4/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
19/01/22 16:30 4MOBILITY S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji
14/01/22 19:19 4MOBILITY S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r.
18:54  brak uprawnień 4MOBILITY SA (3/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
18:48  brak uprawnień 4MOBILITY SA (2/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
18:38  brak uprawnień 4MOBILITY SA (1/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
28/12/21 22:27 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1a oraz ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie
22:19 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1a oraz ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie
22:14 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1a oraz ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie
22:09 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1a oraz ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie
22:02 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie
27/12/21 20:16 4MOBILITY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), 6) Ustawy o ofercie publicznej
20:06 4MOBILITY S.A.: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej
17/12/21 19:42  brak uprawnień 4MOBILITY SA (16/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2022 r.
04/11/21 08:58  brak uprawnień 4MOBILITY SA (15/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.