Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 23:39
kontakt
NTT

Komunikaty

21/10/21 16:29 NTT SYSTEM S.A.: Powołanie Zarządu NTT System S.A. na VII kadencję
06/10/21 17:12 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.
30/09/21 21:55 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/21 17:10 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring S.A.
13/09/21 16:02 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
03/09/21 22:56 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2021 r.
01/09/21 17:55  brak uprawnień DM Banku BPS wyznaczył cenę docelową NTT System na 8,3 zł
30/07/21 17:02  brak uprawnień NTT SYSTEM SA (1/2021) NTT System Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/07/21 17:14 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
29/06/21 18:00  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję za '20
17:37 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dn.29-06-2021
17:26 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
23/06/21 16:59 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
02/06/21 23:57 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23:52 NTT SYSTEM S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2021 r.