Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 19:38
kontakt
FORBUILD

Komunikaty

28/05/24 15:08  brak uprawnień Zarząd Forbuild chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję, a rada nadzorcza 0,3 zł
14:56  brak uprawnień FORBUILD SA (8/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok
14:50 FORBUILD POLSKA S.A.: Propozycja podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A. w 2023 roku oraz propozycja zmian w zakresie podziału i przeznaczenia zysku za lata 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 związanego z podpisaniem ugody, złożeniem pism wycofujących skargi kasacyjne i przewidywanym unicestwieniem akcji serii D.
22/05/24 19:18 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących
18:45  brak uprawnień FORBUILD SA (7/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2023 rok.
21/05/24 18:39 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących
20/05/24 15:23 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących
14/05/24 13:10 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących
10/05/24 18:50 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji
08/05/24 15:42 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących
06/05/24 20:11 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
29/04/24 19:31 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. niezakończonych postępowań sądowych toczących się z inicjatywy Betomax lub H. Jammersa przeciwko Spółce lub jej akcjonariuszom, o których Spółka informowała w dotychczasowych raportach bieżących
19:22 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
18:46 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
18:27 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.