Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 19:47
kontakt
SUNNET

Komunikaty

09/05/24 20:42  brak uprawnień SUNWAY NETWORK SA (12/2024) Przydział akcji serii B i informacje podsumowujące subskrypcję.
19:08 Sunway Network S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
26/04/24 17:00 Sunway Network S.A.: Wniesienie wkładów niepieniężnych (aportów) oraz objęcie akcji serii B
24/04/24 17:13  brak uprawnień SUNWAY NETWORK SA (11/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
23/04/24 18:42 Sunway Network S.A.: Wniesienie wkładów niepieniężnych (aportów) oraz objęcie akcji serii B
17:10 Sunway Network S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
15:10 Sunway Network S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:59  brak uprawnień SUNWAY NETWORK SA (10/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2024 r.
22/04/24 17:57  brak uprawnień SUNWAY NETWORK SA (9/2024) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.
17/04/24 15:52 Sunway Network S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
15/04/24 17:12  brak uprawnień SUNWAY NETWORK SA (8/2024) Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect 2024
27/03/24 19:07 Sunway Network S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23 kwietnia 2024 r. wraz z projektami uchwał
18:26  brak uprawnień SUNWAY NETWORK SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.04.2024 r. wraz z projektami uchwał
29/02/24 19:17  brak uprawnień SUNWAY NETWORK SA (6/2024) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki na lata 2023-2024.
09:04  brak uprawnień SUNWAY NETWORK SA (5/2024) Korekta raportu EBI nr 4/2024 z dnia 28.02.2024 r. ? zmiana adresu Spółki