Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.23, godz. 03:50
kontakt
TREX

Komunikaty

17/04/24 20:01 TREX S.A.: Informacja w sprawie pierwszych przychodów osiągniętych po zmianie przedmiotu działalności
15/04/24 22:18  brak uprawnień TREX SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
18/03/24 18:26  brak uprawnień TREX SA (3/2024) Raport roczny za rok obrotowy 2023
01/02/24 15:17  brak uprawnień TREX SA (2/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku ? objęcie obowiązkiem konsolidacji
15:04 TREX S.A.: Nabycie 100% udziałów w podmiocie zagranicznym
26/01/24 11:15  brak uprawnień TREX SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 19:36  brak uprawnień GPW: komunikat - TREX
28/12/23 17:32 DOWNSTREAM S.A.: Przyjęcie przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na lata 2024-2025
21/12/23 22:53  brak uprawnień TREX SA (20/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
19/12/23 19:23 DOWNSTREAM S.A.: Trzy zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
18/12/23 17:26 DOWNSTREAM S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
15/12/23 20:57 DOWNSTREAM S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
14/12/23 20:33  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (19/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
08/11/23 21:22  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (18/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
07/11/23 22:49  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (17/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H