Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:14
kontakt
JRHOLDING

Komunikaty

12/07/24 16:53 JR HOLDING ASI S.A.: Skup akcji własnych
12:51 JR HOLDING ASI S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
05/07/24 17:09 JR HOLDING ASI S.A.: Skup akcji własnych
06:58 JR HOLDING ASI S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego inwestycji w CampusAI
03/07/24 16:58 JR HOLDING ASI S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
28/06/24 07:30  brak uprawnień JR Holding ASI sprzedał akcje KBJ inwestorowi branżowemu
27/06/24 23:47 JR HOLDING ASI S.A.: Zbycie akcji spółki KBJ S.A. do inwestora branżowego oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
24/06/24 09:10  brak uprawnień Smartlink Partners zainwestuje w medtech Doctor.One 0,5 mln euro
21/06/24 13:55 JR HOLDING ASI S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13:48 JR HOLDING ASI S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 r.
20/06/24 23:33 JR HOLDING ASI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r.
23:20 JR HOLDING ASI S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej
11/06/24 09:00  brak uprawnień CampusAI pozyskał w rundzie pre-seed 40 mln zł od funduszu Supernova Group
08/06/24 14:17 JR HOLDING ASI S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy objęcia akcji
07/06/24 22:55 JR HOLDING ASI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji JR HOLDING ASI do obrotu na rynku regulowanym