Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 16:14
kontakt
TEXT

Komunikaty

29/02/24 19:27  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia wprowadzania do obrotu na Głównym Rynku GPW kolejnych serii kontraktów terminowych na akcje spółki TEXT S.A.
09:56  brak uprawnień Akcje TEXT zyskują ponad 8 proc. po publikacji wyników kwartalnych
28/02/24 21:13  brak uprawnień Text miał w III kw. 2023/24 r. 43,8 mln zł zysku netto, konsensus zakładał 39,9 mln zł
20:48  brak uprawnień Wyniki Text w III kw. 2023/24 roku vs. konsensus PAP Biznes (tabela)
20:34 Text S.A.: Text S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/01/24 13:08  brak uprawnień Text pracuje nad projektami, które staną się nowymi źródłami przychodów
03/01/24 17:10 Text S.A.: Kluczowe wskaźniki operacyjne za III kw. 2023/24 roku finansowego
18/12/23 17:51 Text S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023/24 rok finansowy
15/12/23 15:33 Text S.A.: Korekta wniosku Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023/24 rok finansowy
14/12/23 21:27  brak uprawnień Text chce wypłacić blisko 42 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2023/24 r.
21:08 Text S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023/24 rok finansowy
19:46 Text S.A.: Text S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/12/23 18:14  brak uprawnień Text szacuje, że w I półroczu 2023/24 miał 99,8 mln zł skonsolidowanej EBITDA
17:50 Text S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I połowę roku finansowego 2023/24
28/11/23 17:12 Text S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023/24