Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 15:04
kontakt
BELEAF

Komunikaty

29/02/24 15:40 BeLeaf S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej pożyczek
01/02/24 14:38  brak uprawnień BELEAF SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023-2024
25/01/24 13:54  brak uprawnień BELEAF SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/11/23 18:55  brak uprawnień BELEAF SA (19/2023) Korekta raportu kwartalnego BeLeaf S.A. za I i II kwartał 2023 roku
14/11/23 21:28  brak uprawnień BELEAF SA (18/2023) Raport kwartalny BeLeaf S.A. za III kwartał 2023 roku
13/10/23 23:12 BLUE TAX GROUP S.A.: Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
05/09/23 20:20 BLUE TAX GROUP S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Oxygen Forest Poland sp. z o.o.
01/09/23 15:14 BLUE TAX GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
31/08/23 17:09 BLUE TAX GROUP S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
30/08/23 15:26 BLUE TAX GROUP S.A.: Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
11/08/23 12:43  brak uprawnień BELEAF SA (17/2023) Raport kwartalny BeLeaf S.A. za II kwartał 2023 roku
08/08/23 14:42  brak uprawnień BELEAF SA (16/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 roku
04/08/23 17:14  brak uprawnień GPW: Komunikat - BELEAF
13/07/23 20:43  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (15/2023) Zmiana adresu, adresu strony internetowej i adresu e-mail Emitenta
20:40  brak uprawnień BLUE TAX GROUP SA (14/2023) Rejestracja zmian w statucie Emitenta