Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 03:11
kontakt
YOSHI

Komunikaty

06/07/22 15:52  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (10/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
15:49  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (9/2022) Życiorysy członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna
01/07/22 10:08  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (8/2022) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Yoshi Innovation spółka akcyjna
09:58  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (7/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yoshi Innovation S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
09:38 Yoshi lnnovation S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
14/06/22 10:59 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii
09/06/22 10:23 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy o przeniesieniu prawa do patentu
06/06/22 13:11 Yoshi lnnovation S.A.: Premiera skalpela plazmowego produkowanego przez Mikrovolt sp. z o.o.
03/06/22 17:05  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
16:55 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
31/05/22 22:51  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (5/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
24/05/22 15:26 Yoshi lnnovation S.A.: Rozpoczęcie badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego
23/05/22 13:25 Yoshi lnnovation S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
18/05/22 12:09 Yoshi lnnovation S.A.: Wybór projektu Emitenta do dofinansowania
16/05/22 20:20  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku