Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 01:50
kontakt
ONESANO

Komunikaty

19/09/23 19:15 Onesano S.A.: Onesano S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14/09/23 16:51 Onesano S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu onesano S.A. w dniu 14 września 2023 r.
16:38 Onesano S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie onesano S.A. w dniu 14 września 2023 r.
18/08/23 13:26 Onesano S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 14 września 2023 r. wraz z projektami uchwał
30/06/23 16:30 Onesano S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu onesano S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
16:24 Onesano S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
16:14 Onesano S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie onesano S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
29/06/23 21:02 Onesano S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów w onesano S.A.
20:56 Onesano S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Boryszew S.A. w ogólnej liczbie głosów w onesano S.A.
20:51 Onesano S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach onesano S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
20:38 Onesano S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Unibax sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów w onesano S.A.
20:31 Onesano S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach onesano S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
26/06/23 20:08 Onesano S.A.: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
23/06/23 20:34 Onesano S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
02/06/23 16:42 Onesano S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia onesano S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał