Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 19:04
kontakt
BLACKROSE

Komunikaty

16/02/23 19:47 Black Rose Projects S.A.: Zawarcie umowy z NCBIR o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego
14/02/23 19:40 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
26/01/23 19:36 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
14/11/22 18:24 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (6/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
25/08/22 17:24 Black Rose Projects S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie przez Emitenta portu gry Bakery Simulator
16/08/22 18:16 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (5/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
29/06/22 17:33 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Black Rose Projects
07/06/22 16:36 Black Rose Projects S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2022 r.
01/06/22 11:05 brak uprawnień Kurs akcji Black Rose Projects spadł w debiucie na NewConnect o 11,7 proc.
31/05/22 15:04 brak uprawnień Black Rose Projects SA (4/2022) Raport roczny za 2021 rok obrotowy
30/05/22 15:20 brak uprawnień BLACKROSE (3/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2022 r.
23/05/22 17:08 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki BLACK ROSE PROJECTS S.A.
16/05/22 16:40 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (2/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
15:33 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
04/05/22 17:37 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki BLACK ROSE PROJECTS S.A.