Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 08:14
kontakt
ASSECOP

Komunikaty

01/06/23 13:56 ASSECO POLAND: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze
30/05/23 22:02  brak uprawnień Asseco Poland wypłaci 3,50 zł dywidendy na akcję
20:40 ASSECO POLAND: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 30 maja 2023 r.
14:19  brak uprawnień Asseco Poland wypłaci 3,5 zł dywidendy na akcję za '22
14:13 ASSECO POLAND: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
25/05/23 12:54  brak uprawnień Asseco Poland obserwuje utrzymujący się popyt na rozwiązania IT
24/05/23 18:57  brak uprawnień Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 108,1 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)
18:27  brak uprawnień Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 108,1 mln zł, zgodnie z szacunkami
18:19  brak uprawnień Portfel zamówień Asseco Poland na '23 ma wartość 11,15 mld zł
18:15  brak uprawnień Wyniki Asseco Poland w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:06 ASSECO POLAND: ASSECO POLAND formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/23 14:58 ASSECO POLAND: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.
16/05/23 16:29 ASSECO POLAND: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.
05/05/23 17:21  brak uprawnień Asseco Poland szacuje zysk netto w I kw. '23 na 108,1 mln zł, konsensus 107,1 mln zł
17:11 ASSECO POLAND: Informacja o wysokości szacunkowego wyniku netto za I kwartał 2023 r.