Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 18:35
kontakt
RENDER

Komunikaty

22/03/23 15:19  brak uprawnień RENDER CUBE SA (6/2023) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego wraz z informacją o zamierzonej zmianie Statutu
14/03/23 20:20 RENDER CUBE S.A.: Podjęcie decyzji w zakresie wydania gry Medieval Dynasty na konsole poprzedniej generacji
22/02/23 13:22  brak uprawnień NWZA Render Cube zdecydowało o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji na rynek główny GPW
12:41 RENDER CUBE S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12:32  brak uprawnień RENDER CUBE SA (5/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
12:28  brak uprawnień RENDER CUBE SA (4/2023) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21.02.2023 r.
14/02/23 17:34  brak uprawnień RENDER CUBE SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
31/01/23 10:44  brak uprawnień RENDER CUBE SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
25/01/23 18:44  brak uprawnień NWZ Render Cube zdecyduje ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
18:34  brak uprawnień RENDER CUBE SA (1/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu
18:32 RENDER CUBE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2023 r. wraz z projektami uchwał oraz proponowaną zmianą Statutu
31/12/22 13:08 RENDER CUBE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej
29/11/22 14:11 RENDER CUBE S.A.: Informacja aktualizująca w zakresie aneksu do umowy wydawniczej
11/11/22 15:20  brak uprawnień RENDER CUBE SA (11/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
04/11/22 15:01 RENDER CUBE S.A.: Dokonanie ostatniej płatności za IP do gry Medieval Dynasty