Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 15:32
kontakt
NOCTILUCA

Komunikaty

10/04/24 09:46 NOCTILUCA S.A.: Uzyskanie przez Emitenta patentu na autorskie emitery Spółki
09/04/24 10:11  brak uprawnień NOCTILUCA SA (9/2024) Rejestracja zmian Statutu Spółki
26/03/24 14:39 NOCTILUCA S.A.: Złożenie kolejnego zgłoszenia patentowego w przedmiocie emiterów wykazujących właściwości termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF)
29/02/24 14:05 NOCTILUCA S.A.: Podpisanie umowy finansowania rozwoju Noctiluca S.A.
14:01 NOCTILUCA S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z Synthex Technologies sp. z o.o.
28/02/24 20:12  brak uprawnień NOCTILUCA SA (8/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23/02/24 06:58  brak uprawnień East Value Research podniósł wycenę akcję Noctiluca do 208,9 zł
16/02/24 17:58  brak uprawnień NOCTILUCA SA (7/2024) Raport roczny za 2023 r. Noctiluca S.A.
09:33  brak uprawnień NOCTILUCA SA (6/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noctiluca S.A.
09:32 NOCTILUCA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noctiluca S.A. w dniu 15 lutego 2024 r.
23/01/24 10:27 NOCTILUCA S.A.: Złożenie kolejnego zgłoszenia patentowego w przedmiocie emiterów OLED najnowszej, opracowywanej przez Spółkę, piątej generacji opartej na sensybilizowanym fosforescencją TADF (PST)
22/01/24 12:32  brak uprawnień NOCTILUCA SA (5/2024) Korekta raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.
NOCTILUCA S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.
19/01/24 18:19  brak uprawnień NOCTILUCA SA (4/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.
18:15 NOCTILUCA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.