Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 17:27
kontakt
KUBOTA

Komunikaty

14/02/24 12:11 KUBOTA S.A.: Informacja o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na II kwartał 2024 r.
13/02/24 13:25  brak uprawnień KUBOTA SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
17/01/24 10:15  brak uprawnień KUBOTA SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
20/12/23 17:54 KUBOTA S.A.: Otrzymanie pisma dot. znaków towarowych Emitenta
31/10/23 07:56  brak uprawnień KUBOTA SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
27/10/23 14:32  brak uprawnień KUBOTA SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
26/10/23 10:44 KUBOTA S.A.: Informacja o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na I kwartał 2024 r.
04/10/23 11:58 KUBOTA S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
22/09/23 20:20 KUBOTA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20/09/23 16:00 KUBOTA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
15:26 KUBOTA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
24/08/23 16:55 KUBOTA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
23/08/23 22:33 KUBOTA S.A.: Przystąpienie do umowy lockup
10/08/23 10:49  brak uprawnień KUBOTA SA (9/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
03/07/23 10:18 KUBOTA S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów