Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 19:12
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

05/10/21 14:53 INTERSPORT S.A.: Przychody za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
29/09/21 12:16 INTERSPORT S.A.: Złożenie przez INTERSPORT Polska S.A. wniosku zgłoszeniowego do programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
24/09/21 15:00 INTERSPORT S.A.: Zawarcie generalnej umowy ubezpieczenia
23/09/21 14:46 INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 23.09.2021 r.
14:37 INTERSPORT S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%
21/09/21 14:03 INTERSPORT S.A.: Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
15/09/21 13:36 INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 23 września 2021 r.
01/09/21 14:30 INTERSPORT S.A.: Wsparcie dla Spółki w obliczu pandemii COVID-19
26/08/21 10:11 INTERSPORT S.A.: Materiały na ZWZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 23 września 2021 r.
09:47 INTERSPORT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 23 września 2021 roku.
25/08/21 13:38 INTERSPORT S.A.: Wsparcie dla Spółki w obliczu pandemii COVID-19
23/08/21 17:26 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/08/21 13:12 INTERSPORT S.A.: Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
26/07/21 09:17 INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za I kwartał roku obrotowego 2021/2022
21/07/21 17:45 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową