Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 19:30
kontakt
ROOFRENOV

Komunikaty

24/01/23 15:43 Roof Renovation S.A.: Transakcje zrealizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20/01/23 20:00 Roof Renovation S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu
19/01/23 16:01 Roof Renovation S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L pokrytych udziałami Roof Renovation sp. z o.o. i zmian Statutu Spółki
13/01/23 14:57  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/01/23 14:01 Roof Renovation S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
13/12/22 17:05 Roof Renovation S.A.: Przyjęcie nowej strategii rozwoju Grupy
12/12/22 13:24 Roof Renovation S.A.: Podpisanie aneksu do umowy
02/12/22 16:17 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
14/11/22 12:16  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (16/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.
28/10/22 15:48 Roof Renovation S.A.: Podpisanie zlecenia na wykonanie poszycia dachów i zadaszeń blachą trapezową
26/10/22 14:29  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (15/2022) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r. oraz ustalenie daty publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.
14/10/22 12:29  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (14/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L
07/10/22 15:37  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (13/2022) Zmiana adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej
05/10/22 16:07  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (12/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki
04/10/22 17:34  brak uprawnień GPW: Komunikat - ROOF RENOVATION