Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 10:41
kontakt
MILISYS

Komunikaty

14/02/24 21:24  brak uprawnień MILISYSTEM SA (2/2024) Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 21:49  brak uprawnień MILISYSTEM SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 17:51 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Spłata pożyczek
28/12/23 17:42 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Częściowe rozwiązanie istotnej umowy zakupu
20/12/23 22:31 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
19/12/23 08:45 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Wpływ środków z kontraktu
15/12/23 17:25 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Podpisanie końcowego protokołu odbioru
05/12/23 20:40 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Nabycie udziałów w spółce z branży militarnej
14/11/23 20:21  brak uprawnień MILISYSTEM SA (14/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
19/10/23 20:16 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Podpisanie umowy na dostawę 7 kompletów wirtualnej strzelnicy.
28/09/23 17:13 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26/09/23 18:49 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Podpisanie umowy na dostawę
20/09/23 19:52 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Sprzedaż akcji spółki z branży militarnej
12:42 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Umorzenie postępowania odwoławczego przed KIO w związku z odwołaniem od wyboru oferty Emitenta jako najkorzystniejszej
12/09/23 20:04 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Powzięcie istotnej informacji