Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 08:35
kontakt
UNIVERSE

Komunikaty

09/03/23 00:29 brak uprawnień UNIVERSE SA (2/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022
09/01/23 11:47 brak uprawnień UNIVERSE SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 12:41 ALDA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
10/11/22 18:35 brak uprawnień UNIVERSE SA (16/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
30/09/22 16:42 ALDA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
31/08/22 18:11 brak uprawnień GPW: komunikat: UNIVERSE
18/08/22 17:59 brak uprawnień ALDA SA (15/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
10/08/22 23:48 brak uprawnień ALDA SA (14/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
28/07/22 18:13 ALDA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
27/06/22 22:04 brak uprawnień ALDA SA (13/2022) Uzupełnienie raportu nr 12/2022 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20:44 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku
20:39 brak uprawnień ALDA SA (12/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20:37 brak uprawnień ALDA SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
24/06/22 09:23 brak uprawnień ALDA SA (10/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.
09/06/22 23:30 brak uprawnień ALDA SA (9/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku