Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 18:59
kontakt
FOOTHILLS

Komunikaty

10/08/23 18:14  brak uprawnień FOOTHILLS SA (8/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
28/06/23 20:09 FOOTHILLS SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
20:03  brak uprawnień FOOTHILLS SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
01/06/23 09:56  brak uprawnień FOOTHILLS SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 roku
09:53 FOOTHILLS SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 roku
24/05/23 13:56 FOOTHILLS SA: Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
11/05/23 11:04  brak uprawnień FOOTHILLS SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r
31/03/23 16:06 FOOTHILLS SA: Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
28/02/23 21:11 FOOTHILLS SA: Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
27/02/23 21:28  brak uprawnień FOOTHILLS SA (4/2023) Raport roczny za rok 2022
16:12  brak uprawnień FOOTHILLS SA (3/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
25/02/23 15:34  brak uprawnień FOOTHILLS SA (2/2023) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2022
09/01/23 11:38  brak uprawnień FOOTHILLS SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
29/12/22 16:42 FOOTHILLS SA: Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
11/11/22 23:45  brak uprawnień FOOTHILLS SA (13/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.