Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 15:14
kontakt
FOOTHILLS

Komunikaty

08/09/22 16:50 OPTIZEN LABS S.A.: Zbycie oraz nabycie znacznego pakietu akcji - trzy zawiadomienia
25/08/22 08:54 OPTIZEN LABS S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
24/08/22 17:30 OPTIZEN LABS S.A.: Zmiana udziału w głosach
16/08/22 17:25  brak uprawnień GPW: Komunikat - FOOTHILLS
12/08/22 16:51  brak uprawnień FOOTHILLS SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
05/08/22 16:22  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (11/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
04/08/22 14:21 OPTIZEN LABS S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
28/07/22 14:18 OPTIZEN LABS S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
27/06/22 21:59 OPTIZEN LABS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
21:57  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:04  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
31/05/22 16:51  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2022 r.
16:46 OPTIZEN LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
23/05/22 02:55  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (7/2022) Raport roczny za rok 2021
21/05/22 21:22  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021