Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 20:23
kontakt
FON

Komunikaty

22/02/24 00:23 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
00:13 FON: FON formularz raportu półrocznego
14/02/24 17:26 FON: Informacja o nieodbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).
23/01/24 17:35 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
17/01/24 14:31  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki FON SE
12/01/24 11:01 FON: Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. Updating the Information Document.
05/01/24 19:20 FON: Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. Updating the Information Document
04/01/24 18:14 FON: Emisja bonusowa - złożenie wniosku na GPW celem dopuszczenia akcji do obrotu. Bonus issue - submitting an application to the WSE for admission of shares to trading.
29/12/23 11:57 FON: Sprostowanie raportu nr 14/2023. Correction of the report nr 14/2023
28/12/23 18:32 FON: Notowania spółki FON SE - aktualna sytuacja rynkowa. Stock market quotes of FON SE - current market situation
20/12/23 11:29 FON: Rejestracja zmian w Statucie Spółki - Emisja Bonusowa. Registration of amendments to the Articles of Association - Bonus Issue
11/12/23 17:49 FON: Notowania Spółki FON SE - emisja bonusowa akcji. Stock market quotes of FON SE - bonus issue of shares.
06/12/23 18:41  brak uprawnień GPW: komunikat - FON SE
29/11/23 18:22 FON: Emisja bonusowa akcji. Bonus issue of shares.
24/11/23 17:45 FON: FON formularz raportu kwartalnego