Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 04:48
kontakt
SHEEPYARD

Komunikaty

31/05/23 10:59  brak uprawnień SHEEPYARD SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
10:47 SHEEPYARD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
29/05/23 21:32 SHEEPYARD S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach
25/05/23 23:07 SHEEPYARD S.A.: Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/05/23 18:59  brak uprawnień SHEEPYARD SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 r.
13/04/23 19:10  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki SHEEPYARD S.A. na rynku NewConnect
22/03/23 14:26  brak uprawnień SHEEPYARD SA (3/2023) Korekta raportu rocznego za 2022 r.
20/03/23 22:02  brak uprawnień SHEEPYARD SA (2/2023) Raport roczny za 2022 r.
20/01/23 15:42 SHEEPYARD S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
13/01/23 21:16  brak uprawnień SHEEPYARD SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10/01/23 23:18 SHEEPYARD S.A.: Rejestracja akcji serii D w depozycie papierów wartościowych
28/12/22 20:14 SHEEPYARD S.A.: Złożenie wniosku o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych
12/12/22 23:07  brak uprawnień SHEEPYARD SA (19/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
24/11/22 16:19  brak uprawnień SHEEPYARD SA (18/2022) Zmiana adresu Spółki
08/11/22 23:44  brak uprawnień SHEEPYARD SA (17/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.