Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 13:52
kontakt
GRUPAMZ

Komunikaty

27/06/22 20:44  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (11/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 25 lipca 2022 roku
INFOSCAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 25 lipca 2022 roku
15/06/22 16:44 INFOSCAN S.A.: Zawarcie drugiego aneksu do umowy inwestycyjnej
13/06/22 15:24  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (10/2022) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
31/05/22 23:23  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (9/2022) Raport roczny za 2021 r.
27/05/22 16:21  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (8/2022) Zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych
25/05/22 10:51 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
23/05/22 17:11  brak uprawnień GPW: komunikat - GRUPA MODNE ZAKUPY
20/05/22 22:56 INFOSCAN S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
18/05/22 09:51 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej
16/05/22 19:57  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (7/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
11:41 INFOSCAN S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
27/04/22 17:45  brak uprawnień INFOSCAN SA (6/2022) Rejestracja zmian statutu Spółki ? zmiana firmy Spółki na Grupa Modne Zakupy S.A.
17:43  brak uprawnień INFOSCAN SA (5/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 4/2022 - Zakończenie subskrypcji akcji serii O
22/04/22 18:30  brak uprawnień INFOSCAN SA (4/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii O