Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 18:38
kontakt
GRUPAMZ

Komunikaty

14/02/24 16:48  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (6/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
13/02/24 22:12  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (5/2024) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki
06/02/24 19:22 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 4 marca 2024 roku
 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (4/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 4 marca 2024 roku
17:47 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2024 r.
17:40  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (3/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 6 lutego 2024 roku
31/01/24 16:55  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
10/01/24 20:18  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (1/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 6 lutego 2024 roku
GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 6 lutego 2024 roku
09/01/24 17:34 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
14/11/23 18:57  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (19/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
13/11/23 16:49  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (18/2023) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki
28/08/23 19:08 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zawarcie porozumienia określającego zasady, warunki oraz harmonogram kooperacji stron przy realizacji czynności zmierzających do zwiększenia zaangażowania kapitałowego Spółki w GMZ.CO sp. z o.o.
14/08/23 14:55  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (17/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
12/08/23 13:25  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (16/2023) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki