Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 10:15
kontakt
MOLIERA2

Komunikaty

30/06/22 20:18 MOLIERA2 S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
20:03 brak uprawnień MOLIERA2 SA (19/2022) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
09/06/22 21:24 brak uprawnień MOLIERA2 SA (18/2022) Uzupełnienie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
06/06/22 21:18 MOLIERA2 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o wykonaniu opcji put
03/06/22 21:46 MOLIERA2 S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
21:38 brak uprawnień MOLIERA2 SA (17/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 21:29 brak uprawnień MOLIERA2 SA (16/2022) Raport roczny za rok 2021
26/05/22 21:12 MOLIERA2 S.A.: Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej
16/05/22 21:31 brak uprawnień MOLIERA2 SA (15/2022) Raport okresowy za 1 kwartał 2022 roku
15/04/22 18:00 brak uprawnień MOLIERA2 SA (14/2022) Zmiany w Zarządzie Emitenta
13/04/22 17:32 brak uprawnień GPW: Komunikat: MOLIERA2
01/04/22 18:59 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (13/2022) Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
18:48 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (12/2022) Rejestracja przez sąd połączenia Spółki oraz zmiana statutu emitenta
20/02/22 21:38 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (11/2022) Korekta raportu okresowego za 4 kwartał 2021
15/02/22 20:00 brak uprawnień MODERN COMMERCE SA (10/2022) Rezygnacja osoby zarządzającej