Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 00:56
kontakt
SDSOPTIC

Komunikaty

30/11/22 17:18  brak uprawnień SDS OPTIC SA (14/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na 28 grudnia 2022 r.
17:14 SDS OPTIC S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na 28 grudnia 2022 r.
15/11/22 22:46  brak uprawnień SDS OPTIC SA (13/2022) Informacja na temat rejestracji przez Sąd zmian statutu Emitenta
21:48  brak uprawnień SONKA SA (14/2022) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta
14/11/22 11:33  brak uprawnień SDS Optic zakończył etap inwestycyjny dla pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych
11:14 SDS OPTIC S.A.: Zakończenie etapu inwestycyjnego dotyczącego wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych
09/11/22 08:46  brak uprawnień SDS OPTIC SA (12/2022) Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za III kwartał 2022 roku
08/11/22 18:38 SDS OPTIC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
03/11/22 15:53 SDS OPTIC S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15:30 SDS OPTIC S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023
19/10/22 12:33 SDS OPTIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 października 2022 r.
12:15 SDS OPTIC S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 października 2022 r.
11:36  brak uprawnień SDS OPTIC SA (11/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 października 2022 r.
10:05 SDS OPTIC S.A.: Podsumowanie prac badawczych z zakresu ekspresji biomarkera HER2
13/10/22 11:52 SDS OPTIC S.A.: Podpisanie aneksów dotyczących przedłużenia terminów ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki w umowach typu lock-up zawartych ze znaczącym akcjonariuszem oraz członkami zespołu zarządzającego