Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 23:27
kontakt
EKOOZE

Komunikaty

14/11/23 13:20  brak uprawnień EKO-OZE SA (12/2023) Raport okresowy - III kw. 2023 r.
26/10/23 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I, K, L, M, N, O i P spółki EKO-OZE S.A.
20/09/23 18:04 EKO-OZE S.A.: Odpowiedź na zapytanie akcjonariusza w trybie art. 428 KSH
14/08/23 14:28  brak uprawnień EKO-OZE SA (11/2023) Raport okresowy - II kw. 2023 r.
31/07/23 17:11 EKO-OZE S.A.: Aneks do przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Metis Electric sp. z o.o.
13/07/23 23:42 EKO-OZE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09:39  brak uprawnień EKO-OZE SA (10/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2023 r.
15/06/23 21:27  brak uprawnień EKO-OZE SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
21:20 EKO-OZE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
31/05/23 08:40  brak uprawnień EKO-OZE SA (8/2023) Raport roczny 2022
00:11  brak uprawnień EKO-OZE SA (7/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
06/05/23 12:09  brak uprawnień EKO-OZE SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.
22/03/23 18:19  brak uprawnień EKO-OZE SA (4/2023) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/03/23 18:31  brak uprawnień EKO-OZE SA (3/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską
27/02/23 18:09 EKO-OZE S.A.: Wypowiedzenie umowy na program stomatologiczny