Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 01:04
kontakt
EKOOZE

Komunikaty

14/11/22 21:26  brak uprawnień EKO-OZE SA (13/2022) Raport za III kwartał 2022 r.
31/08/22 17:50 EKO-OZE S.A.: Aneks do przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Metis Electric sp. z o.o.
25/08/22 17:40 EKO-OZE S.A.: Wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2022 r.
15/08/22 23:03  brak uprawnień EKO-OZE SA (12/2022) Raport za II kwartał 2022 r.
29/06/22 22:11 EKO-OZE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22:04 EKO-OZE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:49  brak uprawnień EKO-OZE SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2022 r.
02/06/22 23:27  brak uprawnień EKO-OZE SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
23:18 EKO-OZE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
31/05/22 18:19  brak uprawnień EKO-OZE SA (9/2022) Raport roczny 2021
16/05/22 18:56  brak uprawnień EKO-OZE SA (8/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
13/05/22 18:41 EKO-OZE S.A.: Przekroczenie progu głosów przez akcjonariusza
18:19 EKO-OZE S.A.: Przekroczenie progu głosów przez akcjonariusza
12/05/22 14:02  brak uprawnień EKO-OZE SA (7/2022) Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego - akcje serii O i P
11/05/22 18:21  brak uprawnień EKO-OZE SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.