Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 11:52
kontakt
GIGROUP

Komunikaty

28/02/24 17:13 GI GROUP POLAND S.A.: Wyrok sądu ws. powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r.
27/02/24 19:58 GI GROUP POLAND S.A.: Raport doradcy Spółki podsumowujący założenia oraz korzyści z planowanego połączenia.
20/02/24 13:23 GI GROUP POLAND S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.
19/02/24 18:30 GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:23 GI GROUP POLAND S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu spółki.
05/02/24 18:18 GI GROUP POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
18:07 GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o uzgodnieniu i podpisaniu planu połączenia ze spółkami zależnymi, tj. "Industry Personnel Services" Sp. z o.o. oraz Gi Group Service Sp. z o.o. wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia.
01/02/24 14:39 GI GROUP POLAND S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii X - uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2023
31/01/24 12:34 GI GROUP POLAND S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
22/01/24 18:32 GI GROUP POLAND S.A.: Wybór biegłego rewidenta
14/12/23 15:35  brak uprawnień WZ Gi Group Poland zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego przez emisję do 52,6 mln akcji
15:27 GI GROUP POLAND S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gi Group Poland S.A., które odbyło się w dniu 14 grudnia 2023 r.
15:23 GI GROUP POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% łącznej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gi Group Poland S.A. z dnia 14 grudnia 2023 r.
06/12/23 19:25 GI GROUP POLAND S.A.: Prezentacja Zarządu dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
01/12/23 14:18 GI GROUP POLAND S.A.: Wyrok sądu ws. powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2022 r.