Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 07:15
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

30/06/22 14:47 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
14:26 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
29/06/22 14:53 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytów obrotowych nieodnawialnych
21/06/22 14:46 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.
14/06/22 21:39 PAMAPOL S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną WZPOW umów z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie pożyczki budowy biogazowni i układu trigeneracyjnego
02/06/22 20:20 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12:02 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał
27/05/22 20:08 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
25/05/22 18:06 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/22 15:15 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta - Mitmar sp. z o.o. decyzji o wsparciu dla nowej inwestycji
29/04/22 17:48 PAMAPOL S.A.: Odwołanie Członka Zarządu PAMAPOL S.A.
26/04/22 21:31 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A.
21:18 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A.
11/04/22 22:17 PAMAPOL S.A.: Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych
29/03/22 15:01 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 29 marca 2022 r.