Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 10:40
kontakt
COMPREMUM

Komunikaty

29/09/23 17:04 COMPREMUM S.A.: COMPREMUM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16:03 COMPREMUM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.
22/09/23 08:08 COMPREMUM S.A.: Terminy publikacji raportów finansowych w 2023 roku - aktualizacja
07:59 COMPREMUM S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2023 roku
08/09/23 19:46 COMPREMUM S.A.: Informacja z otwarcia ofert - aktualizacja informacji.
24/07/23 23:57 COMPREMUM S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej Umów z PKP Intercity - odstąpienie od Umów.
07/07/23 00:46 COMPREMUM S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy z PKP Intercity.
30/06/23 17:22 COMPREMUM S.A.: Noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
08:17 COMPREMUM S.A.: Informacja o podjęciu współpracy - aktualizacja informacji.
29/06/23 19:06 COMPREMUM S.A.: Informacja z otwarcia ofert.
18:35 COMPREMUM S.A.: Uzupełnienie informacji zawartej w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy za 2021 rok.
23/06/23 19:02 COMPREMUM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20/06/23 22:28 COMPREMUM S.A.: Aneks do umowy o gwarancję ubezpieczeniową zawarty przez spółkę zależną.
22:19 COMPREMUM S.A.: Informacja o zgłoszeniu przez PKP PLK do NOKIA roszczeń związanych z Kontraktem
12/06/23 22:45 COMPREMUM S.A.: Informacja o podjęciu współpracy - KOREKTA.