Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 10:42
kontakt
1SOLUTION

Komunikaty

01/07/22 14:36 ONE SOLUTION S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/22 22:54  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
22/06/22 17:06  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (7/2022) Nałożenie na Emitenta upomnienia przez Organizatora ASO
21/06/22 08:04  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONE SOLUTION S.A.
31/05/22 13:38 ONE SOLUTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
13:28  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
18/05/22 19:59 ONE SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
19:55 ONE SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
13/05/22 17:30  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (5/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
06/05/22 17:27 ONE SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia pakietu wierzytelności
31/03/22 ONE SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej pakietu wierzytelności
22/03/22 16:11  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (4/2022) Informacja zgodnie z ?Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect"
02:04  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (3/2022) Raport roczny skonsolidowany za rok 2021
21/03/22 23:52  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (2/2022) Raport roczny za rok 2021
04/03/22 21:24 ONE SOLUTION S.A.: Zawarcie umowy pożyczki