Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 18:12
kontakt
1SOLUTION

Komunikaty

26/02/24 13:06 ONE SOLUTION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 23 lutego 2024 r.
23/02/24 16:55 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (4/2024) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 23.02.2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia pkt. 7. Opublikowanego porządku obrad NWZ
22/02/24 10:28 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14/02/24 15:32 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (3/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 10:41 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 18:28 ONE SOLUTION S.A.: Ogłoszenie i zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał
18:20 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu
23/11/23 18:26 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki ONE SOLUTION S.A.
16/11/23 18:44 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki ONE SOLUTION S.A.
09/11/23 14:13 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (19/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna
11/09/23 14:54 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (18/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r. One Solution Spółka Akcyjna
04/09/23 15:31 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (17/2023) Uzupełnienie korekty raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku
13:32 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (16/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku
09/08/23 14:27 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (15/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna
03/07/23 12:57 ONE SOLUTION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2023r