Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.29, godz. 12:57
kontakt
VOOLT

Komunikaty

16/05/22 18:48 brak uprawnień VOOLT SA (10/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
05/05/22 19:16 brak uprawnień VOOLT SA (9/2022) Zmiany w składzie Zarządu VOOLT Spółka Akcyjna
29/04/22 22:05 brak uprawnień VOOLT SA (8/2022) Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2021
25/04/22 17:03 brak uprawnień VOOLT SA (7/2022) Zmiana adresu siedziby Spółki.
10/03/22 19:59 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.
04/03/22 17:13 brak uprawnień VOOLT SA (6/2022) Zmiana adresu strony internetowej, adresu e-mail oraz adresu siedziby VOOLT S.A.
01/03/22 17:01 brak uprawnień VOOLT SA (5/2022) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
14/02/22 23:30 brak uprawnień VOOLT SA (4/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku
21/01/22 13:20 brak uprawnień VOOLT SA (3/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
18/01/22 17:07 brak uprawnień VOOLT SA (2/2022) Zakończenie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A.
14/01/22 17:22 brak uprawnień VOOLT SA (1/2022) Raport miesięczny VOOLT S.A. za grudzień 2021 roku
12/01/22 12:44 NOVAVIS S.A.: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10/01/22 19:07 brak uprawnień GPW: komunikat - VOOLT
29/12/21 15:42 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.
10/12/21 17:02 brak uprawnień VOOLT SA (32/2021) Raport miesięczny VOOLT S.A. za listopad 2021 roku