Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 16:16
kontakt
VOOLT

Komunikaty

14/11/23 17:00  brak uprawnień VOOLT SA (9/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
12/09/23 20:46 NOVAVIS S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11/08/23 17:00  brak uprawnień VOOLT SA (8/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
13/06/23 14:53 NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku
14:50  brak uprawnień VOOLT SA (7/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję
14:48  brak uprawnień VOOLT SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku
12/05/23 08:38  brak uprawnień VOOLT SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
08:23  brak uprawnień VOOLT SA (4/2023) Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
21/04/23 19:36  brak uprawnień VOOLT SA (3/2023) Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2022
14/02/23 17:26  brak uprawnień VOOLT SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
25/01/23 11:37  brak uprawnień VOOLT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 17:31  brak uprawnień VOOLT SA (19/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
09/11/22 17:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie Umowy na wybudowanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej
07/11/22 20:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie Porozumienia rozwiązującego umowy wykonawcze