Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 00:42
kontakt
SEDIVIO

Komunikaty

23/09/22 12:28  brak uprawnień SEDIVIO SA (12/2022) Powołanie osoby nadzorującej
12/09/22 15:20 SEDIVIO S.A.: Zawarcie umowy ramowej o współpracy
24/08/22 17:42  brak uprawnień SEDIVIO SA (11/2022) Rezygnacja osoby nadzorującej
19/08/22 12:35 SEDIVIO S.A.: Wyodrębnienie nowego obszaru biznesowego
17/08/22 10:17 SEDIVIO S.A.: Częściowa realizacja strategii rozwoju SEDIVIO S.A. na lata 2022 - 2023
11/08/22 16:14  brak uprawnień SEDIVIO SA (10/2022) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku
05/07/22 08:30  brak uprawnień SEDIVIO SA (9/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki
30/06/22 10:33 SEDIVIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku
29/06/22 18:17  brak uprawnień SEDIVIO SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku
28/06/22 10:33 SEDIVIO S.A.: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
23/06/22 10:56 SEDIVIO S.A.: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
08/06/22 11:38  brak uprawnień SEDIVIO SA (7/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
11:15 SEDIVIO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
02/06/22 18:26 SEDIVIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku
18:06  brak uprawnień SEDIVIO SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku