Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.29, godz. 13:19
kontakt
SEDIVIO

Komunikaty

26/05/22 16:21  brak uprawnień SEDIVIO SA (5/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
15:56  brak uprawnień SEDIVIO SA (4/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii B
12/05/22 17:50  brak uprawnień SEDIVIO SA (3/2022) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 roku
30/03/22 14:59 SEDIVIO S.A.: Podpisanie umowy o współpracy
21/03/22 14:07 SEDIVIO S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B
10/02/22 18:11  brak uprawnień SEDIVIO SA (2/2022) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2021 roku
24/01/22 11:51 SEDIVIO S.A.: Podpisanie umowy ramowej
11/01/22 14:10  brak uprawnień SEDIVIO (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
10/01/22 19:13  brak uprawnień GPW: komunikat - SEDIVIO
22/12/21 18:13  brak uprawnień EC2 SA (16/2021) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
18:12  brak uprawnień EC2 SA (15/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki ? zmiana firmy Spółki
24/11/21 09:08 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku
23/11/21 17:47  brak uprawnień EC2 SA (14/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 roku
12/11/21 18:13  brak uprawnień EC2 SA (13/2021) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 roku
09/11/21 11:20 EC2 S.A.: Zawarcie umowy z Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - w zakresie części II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego