Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.29, godz. 13:48
kontakt
GRUPRACUJ

Komunikaty

25/05/22 21:00 brak uprawnień Grupa Pracuj chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję
20:24 GRUPA PRACUJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Pracuj S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r.
24/05/22 10:07 brak uprawnień Grupa Pracuj chce utrzymywać poziom sprzedaży; aktywność pracodawców nie spada
07:14 brak uprawnień Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w I kw. 2022 r. wyniosła 79,9 mln zł, wzrost o 55,8 proc. rdr (opis)
07:03 brak uprawnień Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w I kw. 2022 r. wyniosła 79,9 mln zł, wzrost o 55,8 proc. rdr
06:29 GRUPA PRACUJ S.A.: GRUPA PRACUJ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/22 20:55 GRUPA PRACUJ S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz przydziale akcji serii D w ramach Programów motywacyjnych 2 i 3
18/05/22 14:56 brak uprawnień Grupa Pracuj chce wypłacić 136,5 mln zł dywidendy
14:41 GRUPA PRACUJ S.A.: Wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
17/05/22 07:46 brak uprawnień W kwietniu na portalach rekrutacyjnych pojawiło się 308,4 tys. nowych ofert pracy - Grant Thornton
22/04/22 11:28 brak uprawnień W I kw. 55-proc. wzrost liczby ogłoszeń w serwisie Pracuj .pl; sytuacja na rynku nastraja optymistycznie na '22
10:48 brak uprawnień Grupa Pracuj może dokonać odpisów w związku z wojną w Ukrainie
10:39 brak uprawnień Grupa Pracuj podtrzymuje chęć przeznaczenia na dywidendę nie mniej niż 50 proc. zysku netto
07:33 brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Pracuj w '21 wyniósł 254,7 mln zł, wobec 105,8 mln zł rok wcześniej (opis)
07:21 brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Pracuj w '21 wyniósł 254,7 mln zł, wobec 105,8 mln zł rok wcześniej