Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 16:00
kontakt
GRAPHENE

Komunikaty

16/08/22 22:56 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (13/2022) Powołanie Prezesa Zarządu oraz przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Oświadczenia Pana Macieja Gałązki o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu
15:24 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Złożenie Oświadczenia o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu oraz Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
12/08/22 09:12 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (12/2022) Raport za 2 Q 2022
09/08/22 12:37 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (11/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 roku
20/07/22 15:07 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (10/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. nowej kadencji.
24/06/22 15:27 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
15:03 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (9/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
14:52 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
27/05/22 19:57 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.
19:51 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.
19:35 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (7/2022) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.
19:33 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.
19:25 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (5/2022) Raport roczny za 2021 rok
25/05/22 16:18 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
16/05/22 09:22 brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (3/2022) Raport za 1Q 2022