Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 10:37
kontakt
ZENERIS

Komunikaty

22/07/22 13:08 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
11:49 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
15/07/22 11:29 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
12/07/22 11:06 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
23/06/22 14:36 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2022r.
14:29  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (8/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zeneris Projekty S.A.. podjętych w dniu 23.06.2022r.
27/05/22 14:35 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022r.
14:33  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022r.
14:07  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (6/2022) Raport roczny Zeneris Projekty SA za rok obrotowy 2021
12:58 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
24/05/22 13:25  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
20/05/22 11:12 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie listu intencyjnego
16/05/22 17:02  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
10/05/22 14:46 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wybór Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
10/03/22 09:33 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnej umowy