Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 20:23
kontakt
ZENERIS

Komunikaty

31/05/23 13:30  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (6/2023) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
13:26 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
13:18 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2023
30/05/23 19:03 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie istotnej umowy
18:58  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (5/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
24/05/23 10:26 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r.
10:25  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023r.
21/03/23 18:28  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok
15/02/23 08:30 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę celową Sol4eco sp. z o.o.
02/02/23 11:03 ZENERIS PROJEKTY S.A.: Zawiązanie spółki celowej w zakresie nowych przedsięwzięć rozwojowych
23/01/23 19:05  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ZENERIS PROJEKTY
17/01/23 14:26  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
16/01/23 18:35  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ZENERIS PROJEKTY S.A.
14/11/22 13:34  brak uprawnień ZENERIS PROJEKTY SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
11:11  brak uprawnień Zeneris Projekty ma kolejną umowę z Wodami Polskimi; wartość kontraktów to ponad 10 mln zł