Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 17:49
kontakt
GIGROUP

Komunikaty

20/01/22 14:05  brak uprawnień Zarząd Gi Group Poland rozważa pozyskanie środków w drodze podwyższenia kapitału
19/01/22 22:26 GI GROUP POLAND S.A.: Completion of Closing of the sale of shares in Prohumán 2004 Kft.
22:23 GI GROUP POLAND S.A.: Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w spółce Prohumán 2004 Kft
20:23 GI GROUP POLAND S.A.: Information on the intention to withdraw the shares from trading on the main market of the London Stock Exchange
20:20 GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o zamiarze wycofania akcji z obrotu giełdowego na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych
20:14 GI GROUP POLAND S.A.: Providing information to the public.
20:08 GI GROUP POLAND S.A.: Podanie informacji do publicznej wiadomości
14/01/22 17:25 GI GROUP POLAND S.A.: Receipt of the notification on setting the Closing Date of the Transaction of sale of shares in the company Prohuman 2004 Kft.
17:20 GI GROUP POLAND S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o wyznaczeniu Daty Zamknięcia Transakcji sprzedaży udziałów w spółce Prohuman 2004 Kft.
17:14 GI GROUP POLAND S.A.: Interim dividend by Hungarian subsidiary Prohumán 2004 Kft. becomes partially due
17:09 GI GROUP POLAND S.A.: Dywidenda zaliczkowa węgierskiej spółki zależnej Prohumán 2004 Kft. stała się częściowo wymagalna
13/01/22 17:32 GI GROUP POLAND S.A.: Granting of security by Hungarian subsidiary Prohumán 2004 Kft.
17:25 GI GROUP POLAND S.A.: Udzielenie zabezpieczenia przez węgierską spółkę zależną Prohumán 2004 Kft
27/12/21 18:44  brak uprawnień Gi Group Poland ma otrzymać od Prohumán 3.615.300.000 HUF dywidendy zaliczkowej za 2021 r.
17:44 GI GROUP POLAND S.A.: Declaration of interim dividend by Hungarian subsidiary Prohumán 2004 Kft.