Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 15:09
kontakt
POLTREG

Komunikaty

10/08/22 18:10 POLTREG S.A.: Zawarcie umowy o wspólności praw do uzyskania patentu i o wspólności praw z patentu
06/07/22 19:45 POLTREG S.A.: Zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów PolTREG S.A.
24/06/22 13:37 POLTREG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PolTREG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
13:32 POLTREG S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
22/06/22 15:54 POLTREG S.A.: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
15/06/22 18:32 POLTREG S.A.: Informacja nt. pierwszej udanej produkcji komórek CARTREGS
07/06/22 22:53 POLTREG S.A.: Pozytywna opinia Komitetu Pediatrycznego EMA dla planu badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej
27/05/22 17:30 POLTREG S.A.: POLTREG S.A. formularz raportu kwartalnego
26/05/22 20:17 POLTREG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.
24/05/22 21:29 POLTREG S.A.: Rekomendacja projektu badawczego do ostatniego etapu ewaluacji w programie Horizon Europe
20/05/22 19:50 POLTREG S.A.: Otrzymanie od Europejskiej Agencji Leków pozytywnej porady naukowej w procedurze badawczej preparatu limfocytów T-regulatorowych (Scientific Advice CMC)
16/05/22 20:06 POLTREG S.A.: Decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu na wynalazek
09/05/22 15:50  brak uprawnień PolTreg chce przyspieszyć działania w obszarze komercjalizacji; badania kliniczne w II poł. roku
29/04/22 17:30 POLTREG S.A.: POLTREG S.A.
22/03/22 09:50  brak uprawnień DM BOŚ obniżył ceny docelowe akcji Celon Pharmy, Poltregu i Pure Biologics