Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 12:03
kontakt
PIXELCROW

Komunikaty

28/09/22 17:22  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (14/2022) Wpis zmian Statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
01/09/22 17:05  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (13/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta Pixel Crow Games Spółka Akcyjna
10/08/22 17:02  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (12/2022) Raport kwartalny Pixel Crow Games S.A. za II kwartał 2022 r.
27/06/22 16:12 Pixel Crow Games S.A.: Ustalenie daty premiery gry Fire Commander
21/06/22 17:07 Pixel Crow Games S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J
20/06/22 14:17  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (11/2022) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru
15/06/22 17:35 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pixel Crow Games S.A.
17:25  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (10/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:23  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (9/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, którego obrady zostały wznowione po przerwie w dniu 15 czerwca 2022 r.
16/05/22 18:53 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pixel Crow Games S.A.
18:48  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (8/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 16 maja 2022 roku do przerwy w dniu 15 czerwca 2022 roku
11/05/22 14:18  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (7/2022) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 r.
14:07  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (6/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 4/2022
28/04/22 14:29  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (5/2022) Informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Emitenta
19/04/22 17:43 Pixel Crow Games S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Crow Games S.A. na dzień 16 maja 2022 roku