Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 17:52
kontakt
NTVSA

Komunikaty

29/12/21 15:47  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (21/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii R
17/12/21 20:03 NEW TECH VENTURE S.A.: Przydział akcji serii R
06/12/21 17:15  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (20/2021) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
02/12/21 21:45 NEW TECH VENTURE S.A.: Publikacja Suplementu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R
12/11/21 23:23 NEW TECH VENTURE S.A.: Harmonogram subskrypcji akcji serii R oraz publikacja Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii R
17:40  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (19/2021) Raport Kwartalny za III kwartał 2021 r.
10/11/21 12:04 NEW TECH VENTURE S.A.: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia Emitenta
09/11/21 17:20  brak uprawnień GPW: Komunikat - NEW TECH VENTURE
08/11/21 16:59 NEW TECH VENTURE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
05/11/21 18:30 NEW TECH VENTURE S.A.: Modyfikacja strategii Emitenta - rozszerzenie profilu działalności Emitenta
04/11/21 22:06  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (18/2021) Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.11.2021 r. ? zmiana siedziby Spółki
21:57  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (17/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
18:36  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (16/2021) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 04.11.2021 r.
08/10/21 22:42  brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (15/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
22:26 NEW TECH VENTURE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta