Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 15:14
kontakt
NTVSA

Komunikaty

10/08/22 18:53 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (24/2022) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.
18:37 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (23/2022) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2022 r.
05/08/22 11:08 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (22/2022) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
15/07/22 18:15 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (21/2022) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
01/07/22 15:24 NEW TECH VENTURE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
29/06/22 17:02 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (20/2022) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki
28/06/22 19:08 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (19/2022) Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
19:07 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (18/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
19:05 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (17/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.
27/06/22 19:41 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (16/2022) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2021 r.
24/06/22 16:51 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (15/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
21/06/22 08:02 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki NEW TECH VENTURE S.A.
01/06/22 20:14 NEW TECH VENTURE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:07 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (14/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/05/22 17:27 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (13/2022) Raport Kwartalny za I kwartał 2022 r.