Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:17
kontakt
SFINKS

Komunikaty

30/09/21 23:26 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 20:02 SFINKS POLSKA S.A.: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe po I półroczu 2021r.
30/07/21 15:13  brak uprawnień SFINKS POLSKA SA (1/2021) Sfinks Polska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
06/07/21 17:11 SFINKS POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
30/06/21 17:56 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.
16:26 SFINKS POLSKA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
14:28 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.
23/06/21 18:44 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:33 SFINKS POLSKA S.A.: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2021
22/06/21 13:50  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SFINKS POLSKA SA
18/06/21 17:52 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/06/21 16:46 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
16/06/21 21:12 SFINKS POLSKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 rok
20:39 SFINKS POLSKA S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.
11/06/21 13:52 SFINKS POLSKA S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku