Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 15:18
kontakt
URTESTE

Komunikaty

08/12/21 09:18 URTESTE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
07/12/21 09:40 URTESTE S.A.: Osiągniecie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka płuca oraz dokonanie zgłoszenia patentowego
26/11/21 14:40 brak uprawnień URTESTE SA (6/2021) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A
25/11/21 16:06 brak uprawnień URTESTE SA (5/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
15/11/21 08:05 brak uprawnień URTESTE SA (4/2021) Raport kwartalny spółki Urteste S.A. za III kwartał 2021 roku
03/11/21 09:41 URTESTE S.A.: Osiągniecie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka wątroby oraz dokonanie zgłoszenia patentowego
02/11/21 10:07 brak uprawnień URTESTE SA (3/2021) Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?
29/10/21 16:17 brak uprawnień URTESTE SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
27/10/21 11:03 brak uprawnień Kurs akcji Urteste wzrósł w debiucie na NewConnect o 1 proc.
25/10/21 13:08 brak uprawnień GPW: sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki URTESTE S.A.
12:39 brak uprawnień Urteste zadebiutuje 27 października na NewConnect
21/10/21 14:31 brak uprawnień URTESTE (1/2021) Zmiana Autoryzowanego Doradcy Spółki
20/10/21 17:40 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki URTESTE S.A
23/09/21 11:35 brak uprawnień Urteste złożyło dokument informacyjny na GPW; planuje debiut na NC w I poł. października
24/06/21 08:55 brak uprawnień Cena emisyjna akcji Urteste została ustalona na 100 zł