Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 10:16
kontakt
URTESTE

Komunikaty

31/05/23 11:41  brak uprawnień URTESTE SA (1/2023) URTESTE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/05/23 18:02  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - URTESTE
17:42 URTESTE S.A.: URTESTE S.A. formularz raportu kwartalnego
26/05/23 15:55 URTESTE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2023 roku
14:17 URTESTE S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
22/05/23 09:04  brak uprawnień Urteste zadebiutowało na rynku głównym GPW
18/05/23 17:35  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - URTESTE
13:30 URTESTE S.A.: Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C i D oraz praw do akcji serii E Spółki.
13:22 URTESTE S.A.: Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii E Spółki.
12:52  brak uprawnień Urteste przeniesie się 22 maja na główny rynek GPW
12:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki URTESTE S.A
12:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, Ci D spółki URTESTE S.A.
12:42  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B,C, Di E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki URTESTE S.A
12:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na NewConnect akcji serii A, B, Ci D spółki URTESTE SA w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu na Głównym Rynku GPW
15/05/23 18:38 URTESTE S.A.: Rejestracja praw do akcji serii E Spółki w KDPW SA