Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 13:06
kontakt
GAMEDUST

Komunikaty

30/06/22 12:05 brak uprawnień GAMEDUST SA (17/2022) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
28/06/22 15:18 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
22/06/22 09:27 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
09:22 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
21/06/22 08:41 brak uprawnień GAMEDUST SA (16/2022) Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary upomnienia oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
20/06/22 19:48 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki GAMEDUST S.A. oraz nałożenia obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
14:56 brak uprawnień GAMEDUST SA (15/2022) Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji własnych Emitenta
13/06/22 19:13 brak uprawnień GAMEDUST SA (14/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lipca 2022 roku
19:12 Gamedust S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lipca 2022 roku
09/06/22 17:22 brak uprawnień GPW: komunikat - GAMEDUST
08/06/22 12:11 brak uprawnień Gamedust chce osiągnąć "break even point" w '23; nie wyklucza emisji akcji
07/06/22 10:29 brak uprawnień GAMEDUST SA (13/2022) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok 2021
02/06/22 08:50 brak uprawnień GAMEDUST SA (12/2022) Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
01/06/22 19:07 brak uprawnień GAMEDUST SA (11/2022) Naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
31/05/22 21:14 brak uprawnień GAMEDUST SA (10/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021