Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.28, godz. 21:13
kontakt
CREOTECH

Komunikaty

01/09/22 12:02 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie umowy na realizację dostawy systemów synchronizacji czasu dla Orange Polska S.A
04/08/22 12:56 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/08/22 15:25 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
13:39  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (1/2022) Creotech Instruments Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/08/22 17:39 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
27/07/22 21:14 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii I
26/07/22 21:38 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 24/2022
20:58 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I
17:25  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
17:24  brak uprawnień GPW: wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w związku ze zmianą rynku notowań
17:22  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w związku ze zmianą rynku notowań
12:59 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Wybór kontrahenta na wyniesienie pierwszego mikrosatelity Spółki na orbitę okołoziemską w ramach projektu EagleEye
22/07/22 18:43 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
19/07/22 17:23  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - CREOTECH
18/07/22 11:26 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze projektu pt. "European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions" zgłoszonego przez konsorcjum z udziałem Emitenta