Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 18:47
kontakt
CREOTECH

Komunikaty

24/06/22 15:54  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (10/2022) Zmiany w Statucie Spółki
15:38  brak uprawnień Creotech Instruments przydzielił 396.558 akcji s. I, pozyskał z oferty prawie 40 mln zł (opis)
15:24  brak uprawnień Creotech Instruments przydzielił 396.558 akcji s. I
15:15 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Przydział Akcji serii I
20/06/22 16:57 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie umowy z Politechniką Wrocławską na pełnienie roli podwykonawcy w projekcie "MEMS Based Mass Spectrometry" realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
15/06/22 07:11  brak uprawnień Cena emisyjna akcji Creotech Instruments ustalona na 100 zł
14/06/22 22:41 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Ustalenie ostatecznej ceny Akcji serii I oraz ostatecznej liczby Akcji serii I
03/06/22 11:00 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zatwierdzenie suplementu nr 3 do Prospektu Spółki
02/06/22 20:24  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
20:19 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.
19/05/22 21:33 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Wybór Emitenta jako podwykonawcy w projekcie "MEMS Based Mass Spectrometry" realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
16/05/22 20:54  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (8/2022) Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za I kwartał 2022 roku
13/05/22 20:06 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zaproszenia do podpisania umowy ramowej z Komisją Europejską dotyczącej budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej
11/05/22 12:20  brak uprawnień Zarząd Creotech Instruments zdecydował o czasowym zawieszeniu oferty publicznej
05/05/22 13:56  brak uprawnień Zaktualizowany harmonogram oferty publicznej Creotech Instruments