Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:51
kontakt
CREOTECH

Komunikaty

03/12/21 09:56 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej misji kosmicznej Comet Interceptor z Europejską Agencją Kosmiczną
02/12/21 08:50 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Rozszerzenie kontraktu na obsługę repozytorium CreoDIAS
30/11/21 12:06 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021 r.
12:03 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021 r.
11:55  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021 r.
29/11/21 08:47 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie EagleEye
23/11/21 17:47 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie umów na realizację projektu dla Polskiej Agencji Kosmicznej
18/11/21 17:53 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 listopada 2021 r.
17:50 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach oraz treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2021 r.
17:46  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (7/2021) Ogłoszenie przerwy w obradach oraz treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2021 r.
08:37 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących misji kosmicznej Comet Interceptor
15/11/21 19:58  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (6/2021) Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2021 roku
10/11/21 14:05 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Informacja o wyborze ofert Emitenta przez Polską Agencję Kosmiczną
09/11/21 17:25  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - CREOTECH
28/10/21 08:12 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie porozumienia o współpracy z Endurosat AD