Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:29
kontakt
ONDE

Komunikaty

21/11/22 17:00  brak uprawnień Konsorcjum z Onde ma umowę na roboty budowlane o wartości ok. 200 mln zł netto
16:52 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości ok. 200 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa opolskiego, składającej się łącznie z 38 turbin wiatrowych.
17/11/22 14:43 ONDE S.A.: Podpisanie Listu Zmieniającego Nr 1 do znaczącej Umowy kredytowej zawartej w formie "Listu dotyczącego usług wsparcia handlu Nr 24/2021" z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
08/11/22 11:05  brak uprawnień Onde prowadzi mocno zintensyfikowane działania dot. akwizycji na rynku niemieckim
07/11/22 17:54  brak uprawnień Backlog grupy Onde na koniec września wynosił 701 mln zł
17:29  brak uprawnień Wyniki Onde w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:19 ONDE S.A.: ONDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/22 15:51 ONDE S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
20/10/22 17:27  brak uprawnień Konsorcjum z Onde ma umowę na roboty budowlane o wartości 63,4 mln zł netto
17:16 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości 63,4 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa śląskiego.
06/09/22 14:13 ONDE S.A.: Korekta skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 roku.
11:22  brak uprawnień Onde rozważa wejście na rynek niemiecki; w IV kw. wyniki przeglądu opcji strategicznych
05/09/22 18:30  brak uprawnień Backlog grupy Onde na koniec czerwca wynosił 625 mln zł
17:27 ONDE S.A.: ONDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:28 ONDE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości 55,9 mln zł netto na ROBOTY BUDOWLANE w ramach projektu pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój - etap 1"